Întrucât credem cu tărie în dezvoltarea coerentă şi armonioasă a mediului creativ din România ne propunem să oferim celor interesaţi internshipuri în cadrul atelierului nostru şi să facem vizibile de fiecare dată posturile vacante pe care le avem. 

Culori vii pentru o ambianţă veselă”  este statementul nostru artistic pe care vrem să îl ducem mai departe prin intermediul posibilităţilor de practică şcolară.  Periodic, punem la dispoziţie studenţilor de la universităţile de artă, posibilitatea de a realiza într-un mediu creativ, plin de inovaţie şi culori, practica şcolară. Vă promitem că practica va fi veselă, în culori vii aidoma noastră şi în urma căreia veţi deveni o parte integrantă din spaţiul creativ românesc.